Công ty CP TM & SX TBCN Anh Phát
Hotline: 0911.384.116
Email:hue@anhphattools.com
skype:Duy Huế Lê

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

slide show

Translate

ta rô, taro, taps

Hotline

Taro thẳng thương hiệu Ruko

Dụng cụ cắt và các chi tiết vật liệu nền khác đã được hưởng lợi lớn từ sự tiến bộ khoa học kỹ thuật trong những thập kỷ gần đây. Công nghệ lớp phủ mỏng khi được áp dụng đúng cách sẽ tăng tuổi bền

Bàn ren

Lựa chọn máy và dụng cụ cắt gọt Công nghệ cắt gọt đã có bước phát triển nhanh chóng, với sự trợ giúp của máy tính, máy công cụ ngày càng cho năng suất cao và đảm bảo độ chính xác khi gia công.

Taro

Hiện các nhà kinh doanh trong lĩnh vực gia công kim loại khi muốn đầu tư trang thiết bị mới sẽ gặp khó khăn khi lựa chọn máy và dụng cụ vì phải đứng trước một thị trường vô ..

Mũi taro

Công nghệ lớp phủ mỏng khi được áp dụng đúng cách sẽ tăng tuổi bền của dụng cụ và thay đổi một phần đặc điểm và chức năng của dụng cụ.

Mũi khoan chuyên nghiệp

http://www.muikhoan.com/2011/11/lua-chon-may-va-cong-cu-cat.html.

Taro

Khả năng có thể gia công được chỉ ra mức độ dễ dàng mà một vật liệu có thể được gia công với chi phí thấp. Mức độ đánh giá này là một tỷ lệ trung bình so với một vật liệu quy chiếu.

EXTENSION SLEEVES DIN 377

EXTENSION SLEEVES DIN 377

Để biết thêm thông tin khác vui lòng click:
 Email: muikhoanso1@gmail.com, Hotline: 09.745.945.18


Tay quay bàn ren DIN 225 Ruko Đức

Die stocks as per DIN 225

Để biết thêm thông tin khác vui lòng click:
 Email: muikhoanso1@gmail.com, Hotline: 09.745.945.18


TAP WRENCH WITH RATCHET

TAP WRENCH WITH RATCHET

Để biết thêm thông tin khác vui lòng click:
 Email: muikhoanso1@gmail.com, Hotline: 09.745.945.18


BÀN REN G DIN 382

BÀN REN G DIN 382

Để biết thêm thông tin khác vui lòng click:
 Email: muikhoanso1@gmail.com, Hotline: 09.745.945.18


BÀN REN MF DIN 382

BÀN REN MF DIN 382

Để biết thêm thông tin khác vui lòng click:
 Email: muikhoanso1@gmail.com, Hotline: 09.745.945.18


BÀN REN M DIN 382

BÀN REN M DIN 382

Để biết thêm thông tin khác vui lòng click:
 Email: muikhoanso1@gmail.com, Hotline: 09.745.945.18


BÀN REN UNF DIN EN 22568

BÀN REN UNF DIN EN 22568

Để biết thêm thông tin khác vui lòng click:
 Email: muikhoanso1@gmail.com, Hotline: 09.745.945.18


BÀN REN UNC DIN EN 22568

BÀN REN UNC DIN EN 22568

Để biết thêm thông tin khác vui lòng click:
 Email: muikhoanso1@gmail.com, Hotline: 09.745.945.18


BÀN REN BSW DIN EN 22568

BÀN REN BSW DIN EN 22568

Để biết thêm thông tin khác vui lòng click:
 Email: muikhoanso1@gmail.com, Hotline: 09.745.945.18


BÀN REN G DIN EN 24231

BÀN REN G DIN EN 24231

Để biết thêm thông tin khác vui lòng click:
 Email: muikhoanso1@gmail.com, Hotline: 09.745.945.18

BÀN REN MF DIN EN 22568

BÀN REN MF DIN EN 22568 

Để biết thêm thông tin khác vui lòng click:
 Email: muikhoanso1@gmail.com, Hotline: 09.745.945.18


BÀN REN DIN EN 22568

BÀN REN DIN EN 22568

Để biết thêm thông tin khác vui lòng click:
 Email: muikhoanso1@gmail.com, Hotline: 09.745.945.18


TARO MÁY KẾT HỢP

TARO MÁY KẾT HỢP

Để biết thêm thông tin khác vui lòng click:
 Email: muikhoanso1@gmail.com, Hotline: 09.745.945.18


TARO KẾT HỢP DIN 2174 THẲNG

TARO KẾT HỢP DIN 2174 THẲNG

Để biết thêm thông tin khác vui lòng click:
 Email: muikhoanso1@gmail.com, Hotline: 09.745.945.18


TARO MÁY LOẠI M DIN 357 THẲNG

TARO MÁY LOẠI M DIN 357 THẲNG
Để biết thêm thông tin khác vui lòng click:
 Email: muikhoanso1@gmail.com, Hotline: 09.745.945.18


TARO MÁY LOẠI PG THẲNG

TARO MÁY LOẠI PG THẲNG
Để biết thêm thông tin khác vui lòng click:
 Email: muikhoanso1@gmail.com, Hotline: 09.745.945.18


TARO MÁY LOẠI UNF DIN 371 XOẮN

TARO MÁY LOẠI UNF DIN 371 XOẮN

Để biết thêm thông tin khác vui lòng click:
 Email: muikhoanso1@gmail.com, Hotline: 09.745.945.18


TARO MÁY LOẠI UNF DIN 374 XOẮN

TARO MÁY LOẠI UNF DIN 374 XOẮN

Để biết thêm thông tin khác vui lòng click:
 Email: muikhoanso1@gmail.com, Hotline: 09.745.945.18


TARO MÁY LOẠI UNF DIN 374 THẲNG

TARO MÁY LOẠI UNF DIN 374 THẲNG

Để biết thêm thông tin khác vui lòng click:
 Email: muikhoanso1@gmail.com, Hotline: 09.745.945.18


TARO MÁY LOẠI UNF DIN 371 THẲNG

TARO MÁY LOẠI UNF DIN 371 THẲNG

Để biết thêm thông tin khác vui lòng click:
 Email: muikhoanso1@gmail.com, Hotline: 09.745.945.18


TARO MÁY LOẠI UNC DIN 376 XOẮN

TARO MÁY LOẠI UNC DIN 376 XOẮN 

Để biết thêm thông tin khác vui lòng click:
 Email: muikhoanso1@gmail.com, Hotline: 09.745.945.18


TARO MÁY LOẠI UNC DIN 371 XOẮN

TARO MÁY LOẠI UNC DIN 371 XOẮN

Để biết thêm thông tin khác vui lòng click:
 Email: muikhoanso1@gmail.com, Hotline: 09.745.945.18TARO MÁY LOẠI UNC DIN 376 THẲNG

TARO MÁY LOẠI UNC DIN 376 THẲNG

Để biết thêm thông tin khác vui lòng click:
 Email: muikhoanso1@gmail.com, Hotline: 09.745.945.18


TARO MÁY LOẠI UNC DIN 371 THẲNG

TARO MÁY LOẠI UNC DIN 371 THẲNG

Để biết thêm thông tin khác vui lòng click:
 Email: muikhoanso1@gmail.com, Hotline: 09.745.945.18


TARO MÁY LOẠI MF DIN 374 XOẮN

TARO MÁY LOẠI MF DIN 374 XOẮN

Để biết thêm thông tin khác vui lòng click:
 Email: muikhoanso1@gmail.com, Hotline: 09.745.945.18


TARO MÁY LOẠI MF DIM 374 THẲNG

TARO MÁY LOẠI MF DIM 374 THẲNG

Để biết thêm thông tin khác vui lòng click:
 Email: muikhoanso1@gmail.com, Hotline: 09.745.945.18


TARO MÁY LOẠI G DIN 5156 XOẮN

TARO MÁY LOẠI G DIN 5156 XOẮN

Để biết thêm thông tin khác vui lòng click:
 Email: muikhoanso1@gmail.com, Hotline: 09.745.945.18

TARO MÁY LOẠI G DIN 5156 THẲNG

TARO MÁY LOẠI G DIN 5156 THẲNG

Để biết thêm thông tin khác vui lòng click:
 Email: muikhoanso1@gmail.com, Hotline: 09.745.945.18


TARO MÁY LOẠI M DIN 376 THẲNG CHUYÊN GANG

TARO MÁY LOẠI M DIN 376 THẲNG CHUYÊN GANG

Để biết thêm thông tin khác vui lòng click:
 Email: muikhoanso1@gmail.com, Hotline: 09.745.945.18


TARO MÁY LOẠI M DIN 371 THẲNG CHUYÊN GANG

TARO MÁY LOẠI M DIN 371 THẲNG CHUYÊN GANG

Để biết thêm thông tin khác vui lòng click:
 Email: muikhoanso1@gmail.com, Hotline: 09.745.945.18


TARO MÁY LOẠI M DIN 376 RĂNG THƯA

TARO MÁY LOẠI M DIN 376 RĂNG THƯA

Để biết thêm thông tin khác vui lòng click:
 Email: muikhoanso1@gmail.com, Hotline: 09.745.945.18

TARO MÁY LOẠI M DIN 371 RĂNG THƯA

TARO MÁY LOẠI M DIN 371 RĂNG THƯA

Để biết thêm thông tin khác vui lòng click:
 Email: muikhoanso1@gmail.com, Hotline: 09.745.945.18


SINGLE - CUT TAPS NPT

SINGLE - CUT TAPS NPT

Để biết thêm thông tin khác vui lòng click:
 Email: muikhoanso1@gmail.com, Hotline: 09.745.945.18SINGLE - CUT TAPS M DIN 352

SINGLE - CUT TAPS M DIN 352

Để biết thêm thông tin khác vui lòng click:
 Email: muikhoanso1@gmail.com, Hotline: 09.745.945.18


SINGLE - CUT TAPS G DIN 5157

SINGLE - CUT TAPS G DIN 5157

Để biết thêm thông tin khác vui lòng click:
 Email: muikhoanso1@gmail.com, Hotline: 09.745.945.18


TARO TAY UNF DIN 2181 HỆ INCH

TARO TAY UNF DIN 2181 HỆ INCH


Để biết thêm thông tin khác vui lòng click:
 Email: muikhoanso1@gmail.com, Hotline: 09.745.945.18


TARO TAY UNC DIN 352 HỆ INCH

TARO TAY UNC DIN 352 HỆ INCH

Để biết thêm thông tin khác vui lòng click:
 Email: muikhoanso1@gmail.com, Hotline: 09.745.945.18


TARO TAY BSW DIN 352 HỆ INCH

TARO TAY BSW DIN 352 HỆ INCH

Để biết thêm thông tin khác vui lòng click:
 Email: muikhoanso1@gmail.com, Hotline: 09.745.945.18

TARO TAY DIN 5157

TARO TAY DIN 5157


Để biết thêm thông tin khác vui lòng click:
 Email: muikhoanso1@gmail.com, Hotline: 09.745.945.18

TARO TAY MF DIN 2181, BỘ 2 MŨI, HỆ MET

Taro tay MF DIN 2181 xuất sứ Đức, thương hiệu RUKO

Để biết thêm thông tin khác vui lòng click
    Email: muikhoanso1@gmail.com,
Hotline: 09.745.945.18

TARO TAY DIN 352, BỘ 3 MŨI, HỆ MET

Taro tay loại M DIN 352, bộ 3 mũi hệ mét

Để biết thêm thông tin khác vui lòng click
    Email: muikhoanso1@gmail.com,
Hotline: 09.745.945.18

Taro Máy DIN 376 xoắn

Taro máy DIN 376 xoắn, xuất sứ Đức, thương hiệu Ruko


Để biết thêm thông tin khác vui lòng click
    Email: muikhoanso1@gmail.com,
Hotline: 09.745.945.18

Taro Máy DIN 371 xoắn

Taro máy Din 371 loại xoắn, xuất sứ Đức, Thương hiệu RUKO

Để biết thêm thông tin khác vui lòng click
    Email: muikhoanso1@gmail.com,
Hotline: 09.745.945.18

Taro Máy Din 371 Thẳng

Taro máy xoắn Din 371 xuất sứ Đức - Thương hiệu Ruko dùng cho thép thường, Inox, thép cứng.


Để biết thêm thông tin khác vui lòng click
 Email: muikhoanso1@gmail.com, Hotline: 09.745.945.18